Auli Piiparinen

Auli Piiparinen

Opiskelija ja vaikuttaja. ☘️

Slider

Tunnistatko citymaalaisen?

Nyt tulevat citymaalaiset. Tai nyt heidät osataan tunnistaa tällä termillä. Leppävirralla citymaalaiset ovat tuttu näky niin jouluna, juhannuksena kuin muina loma-aikoina. Moni suomalainen pyörittää arkeaan kaupungissa mutta muulloin pakkaa usein matkalaukkunsa ja suuntaa maalle. Mökille, järvelle, luontoon. Citymaalaisuus ei ole vain liikettä kaupungeista maalle. Minä näen citymaalaistumisen molemmista suunnista. On maalaisia, jotka haluavat kaupungistua ja … Lue lisää

Puurakentamista ja ilmastotyötä

Joensuuhun valmistuu tänä vuonna yksi Pohjoismaiden korkeimmista puukerrostaloista. Sen seinäelementtien viilupuu valmistetaan Varkaudessa. Tässä  kunnianhimoisessa tapauksessa kyse on ollut kyse ainutlaatuisesta ja erityisen haastavasta rakennusprojektista. Koskaan aikaisemmin Suomessa ei ole rakennettu yhtä korkeaa puukerrostaloa. Puu on ilmaston ja ympäristön näkökulmasta erinomainen rakennusmateriaali. Kasvaessaan Suomen metsät sitovat tehokkaasti hiilidioksidia ilmakehästä. Kun puuta käytetään rakennusmateriaalina, hiilidioksidi varastoituu … Lue lisää

Eräkulttuuri on kestävän luontosuhteen elinehto

Suomalainen eräkulttuuri on jäänyt yhä harvemman ihmisen aarteeksi. Metsä on aina ollut kaiken ikäisten kohtaamispaikka. Nyt moni asuu siitä kaukana, vaikka usea suomalainen perhe metsämaita yhä omistaa. Mahdollisuus harrastaa eräilyä tarvitsee entistä tavoittavampia toimia myös poliittisesti. Keskusta julkisti oman erälinjauksensa tammikuun lopussa. Pääsin esittelemään ohjelman Mikko Kärnän ja ministeri Jari Lepän kanssa. Nuorena metsästäjänä eräily … Lue lisää

Pelaako vai palaako palvelut?

Onko sinun oma koulusi vielä käytössä? Mikä on ollut perusastetta jatkaneen oppilaitoksen kohtalo? Miten palvelujen tarve on muuttunut eri sukupolvien välillä? Oliko tai onko sinulla mahdollisuus saavuttaa unelma-ammattisi? Suomen lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila esitti 4.1. Yleisradion haastattelussa, että koulujen yhdistämisestä ja lakkauttamisesta päättäisi tulevaisuudessa valtio. Nyt peruskouluverkkomme kattavuudesta päätetään kunnissa paikallispoliitikkojen ja viranhaltijoiden voimin. Jaan lapsiasiavaltuutetun … Lue lisää

Auli Piiparinen jatkokaudelle Keskus­ta­o­pis­ke­li­joiden puheen­joh­ta­jana

Kes­kus­tan Opis­ke­li­ja­liit­to on va­lin­nut liit­to­ko­kouk­ses­saan Tam­pe­reel­la sun­nun­tai­na Au­li Pii­pa­ri­sen pu­heen­joh­ta­jak­seen vuo­del­le 2019. Pii­pa­ri­nen on toi­mi­nut lii­ton pu­heen­joh­ta­ja­na myös ku­lu­va­na vuon­na 2018. – Kes­kus­ta­o­pis­ke­li­joi­den pi­tää ol­la kes­kus­te­lu­na­vaa­ja kou­lu­tus­po­li­tii­kas­sa. Mei­dän on ol­ta­va edel­lä­kä­vi­jä 2020-lu­vun kou­lu­tus­ta­voit­tei­ta mää­ri­tet­tä­es­sä, Pii­pa­ri­nen paa­lut­ti lin­ja­pu­hees­saan. Pii­pa­ri­nen ko­ros­taa il­mas­ton­muu­tok­sen py­säyt­tä­mi­sen tär­keyt­tä lä­hi­tu­le­vai­suu­den po­li­tii­kas­sa. – Il­mas­to­a­si­at on muis­tet­ta­va koko ajan, ei vain vaa­leis­sa. Ym­pä­ris­tö on meil­le tär­kein … Lue lisää

KOL:n puheenjohtaja Auli Piiparinen ehdolle eduskuntaan Savo-Karjalasta

Lep­pä­vir­ran kes­kus­tan Kur­ja­lan-Lep­pä­mä­en pai­kal­li­syh­dis­tys esit­tää edus­kun­ta­vaa­lieh­dok­kaak­si Kes­kus­tan Opis­ke­li­ja­lii­ton pu­heen­joh­ta­ja Au­li Pii­pa­ris­ta. Pii­pa­ri­nen joh­taa työk­seen Kes­kus­ta­o­pis­ke­li­joi­ta toi­mien myös puo­lu­e­hal­li­tuk­sen ja puo­lu­een työ­va­li­o­kun­nan jä­se­ne­nä. – Politiiikka kai­paa ai­na te­ki­jän­sä, mut­ta te­ki­jä ei edus­ta it­se­ään vaan luot­ta­mus­ta laa­joil­ta har­ti­oil­ta. Tätä läh­den nyt täy­sil­lä ha­ke­maan. Mi­nul­le on ai­na ol­lut omi­nais­ta kan­taa vas­tuu ym­pä­ril­lä ole­vas­ta. Oma su­ku­pol­ve­ni nä­kee tä­män päi­vän po­li­tii­kan vai­ku­tuk­set … Lue lisää