Auli Piiparinen

Auli Piiparinen
Koska nyt tarvitaan auliimpi ote.
Slider

Ilmasto

Metsät osana ilmastonmuutoksen torjuntaa ja talouskasvua

Metsien avulla torjumme ilmastonmuutosta, lisäämme ihmisten hyvinvointia ja luomme talouskasvua. Historian saatossa koko Suomi on menestynyt kestävällä metsän käytöllä ja väitän, että tulevaisuudessa suomalaiset metsät ovat osa globaalien ongelmien ratkaisemista. Metsät ovat tuoneet toimeentuloa Savo-Karjalan ikihonkien keskelle, mutta puhuttaessa metsistä ei kyse ole pelkästä historian havinasta.

Kestävä talouskasvu edellyttää kestävää metsien käyttöä. Jotta kykenemme torjumaan ilmastonmuutosta, meidän on rakennettava kotimaisesta puusta ja hoidettava metsiämme vastuullisesti. Meidän pitää luoda puulle uusia käyttötarkoituksia, jotta voimme vähentää muovin käyttöä ja sitoa ilmakehän hiilidioksidia. Savo-Karjalan näkökulmasta kyse on mahdollisuudesta luoda uutta työtä ja toimeentuloa, mutta ennen kaikkea katsoa kestävästi pitkälle tulevaisuuteen.

Suomalaisten metsien virkistysarvo nousee arvoon arvaamattomaan erityisesti nyt kaupungistumisen myötä. Marjastus ja metsästys ovat sukupolvien yhteisen luontosuhteen perusta. Erämatkailulla ja luonnontuotteilla on siten valtava merkitys koko Suomelle. Jokamiehenoikeudet ovat ainutlaatuinen keino saada nuoret ja aikuiset ymmärtämään metsiemme mahdollisuuksia. Se ei kuitenkaan riitä, vaan tarvitsemme kunnianhimoista erä- ja luontopolitiikkaa. Alle 18-vuotiaiden riistanhoitomaksu on poistettava kokonaan. Luonto on osa ihmisyyttä.