Auli Piiparinen

Auli Piiparinen
Koska nyt tarvitaan auliimpi ote.
Slider

Teemat

Osaamisen ja koulutuksen voimalla

Tarvitsemme lisää täydennyskoulutusta ja työelämävalmiuksia, sillä uuden oppiminen ei pääty pelkästään koulun penkille. Koulutus ei saa olla kiinni iästä, lompakon paksuudesta tai asuinpaikasta, vaan sen on kuuluttava jokaiselle.

Savo-Karjala vahvana osana Itä-Suomea

Hyväkuntoiset tiet ja vilkas raideliikenne ovat tulevaisuuden aluepolitiikan keskiössä. Julkinen liikenne on konkreettinen toimenpide ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja valtateiden parantaminen on investointi ihmisten turvallisuuteen. Tarvitsemme kolmen tunnin junayhteyden Joensuusta ja Kuopiosta Helsinkiin.

Yrittämisen ja tekemisen voimalla

Savo-Karjala pysyy elävänä vain tekemällä. Työn murrosta ei pidä pelätä, mutta se pitää tunnistaa. Pienten yrittäjien toimintamahdollisuuksia on tuettava verotuksen yrittäjävähennyksellä. Nyt ei kaivata tunteettomia vastuunvälttelijöitä, vaan inhimillisiä vastuunkantajia.

Metsät osana ilmastonmuutoksen torjuntaa ja talouskasvua

Kestävä talouskasvu edellyttää kestävää metsien käyttöä. Jotta kykenemme torjumaan ilmastonmuutosta, meidän on rakennettava enemmän kotimaisesta puusta. Samalla puulle on luotava uusia käyttötarkoituksia, joilla vähennämme muovin käyttöä ja edistämme uusiutuvien raaka-aineiden hyödyntämistä. Metsillä on korvaamaton merkitys myös ihmisten hyvinvoinnille. 18-vuotiaiden riistanhoitomaksu on poistettava kokonaan.